Bladeren bron

remove debugging logging

pull/12/merge
lilydjwg 2 jaren geleden
bovenliggende
commit
092383e1c7
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 0 en 2 verwijderingen
  1. +0
    -2
      cloudflare.py

+ 0
- 2
cloudflare.py Bestand weergeven

@@ -40,13 +40,11 @@ def install():
RH.prepare = _my_prepare

def _my_prepare(self):
logger.info('entering')
request = self.request
cfip = request.headers.get('Cf-Connecting-IP')
if cfip:
ip = ipaddress.ip_address(request.remote_ip)
for net in CLOUDFLARE_IPS:
logger.info('checking %s', net)
if ip in net:
request.remote_ip = cfip
request.protocol = request.headers.get('X-Forwarded-Proto', 'http')


Laden…
Annuleren
Opslaan